1 -ci əsr Apostol Xristianlığının bərpası
İsa bizim üçün nümunədir
İsa bizim üçün nümunədir

İsa bizim üçün nümunədir

İsa ondan sonra gələnlər üçün nümunədir. İsanın bir çox təsviri Məsihdə olanlar üçün də keçərlidir. İsaya aid çoxsaylı ifadələr də davamçılarına aiddir.