1 -ci əsr Apostol Xristianlığının bərpası
IntegritySyndicate.com
İncil Unitar

İncil Unitar

İncil Unitar

Aşağıdakı məqalələr Müqəddəs Unitarizmin yaranması ilə bağlı mövzuları əhatə edir. 

Üçlük mübahisəsi

Üçlük doktrinasının təkamülü

Bu məqalə, Üçlü doktrinanın inkişafı ilə bağlı dəqiq bir qiymətləndirmə üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən şəxslər və hadisələr haqqında konkret faktları vurğulayır ...

Daha çox oxu
Həvarilərin Doktrinasını bildiyimiz işıq şüaları olan açıq bir İncil

Məsihin varlığı

Məsihin hansı mənada əvvəlcədən mövcud olduğunu başa düşmək - İsanın peyğəmbərlik mənasında Allahın planının mərkəzi olmasıdır - yoxsa ...

Daha çox oxu